Работно време:
БГ Сървис 2011 е с богат опит в поддръжката и ремонта на тахографи. Натрупаният опит в тази област още от 2000г. е гаранция за високото качество на услугите, които ви предлагаме.
Извършваме монтажи, калибриране, проверка и ремонт на тахографи съгласно наредба РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи.
Copyright BG Service 2011                                                                                                                                                         Design by NUCLEAR
Ремонт и монтаж на тахографи
Годишен технически преглед на МПС
Ремонт и годишна заверка на тахографи -дигитални и аналогови
Монтаж на тахографи
Застраховки ГО
   Диагностика

Нотифицирана техническа служба от категория А В и D. Одобрение на изменения на ППС
Притежаваме всички необходими лицензи, удостоверения и разрешителни в съответствие с наредбите и законите за този вид дейност, като непрекъснато се усъвършенстваме за новостите в областта.
Ние винаги сме професионално подготвени за вашия тахограф!
Ето и част от удостоверенията и курсовете, които сме преминали и непрекъснато допълваме.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!!

Когато идвате за ГТП носете следните документи:
   • Малък талон на МПС-то - оригинал
• Голям талон на МПС-то - оригинал или копие
   •  Полица за платена застраховка "Гражданска отговорност"
   • Документ за самоличност или шофьорска книжка
    • Квитанция за платен данък
Понеделник - Петък
09 - 18 часа
Събота
09 - 17 часа
Неделя
Почивен ден