Работно време:
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!!

Когато идвате за ГТП носете следните документи:
   • Малък талон на МПС-то - оригинал
• Голям талон на МПС-то - оригинал или копие
   •  Полица за платена застраховка "Гражданска отговорност"
   • Документ за самоличност или шофьорска книжка
    • Квитанция за платен данък
Автосервиз БГ Сървиз 2011 разполага с две самостоятелни линии за годишни технически прегледи. Извършва ГТП на:

   
леки автомобили
   
джипове 4х4
   
таксита (+УТГ)
   
лекотоварни автомобили
   
ремаркета - туристически и товарни
   
товарни автомобили
   
товарни автомобили
   
извънгабаритна техника

Годишните технически прегледи могат да се планират чрез заявка (за ден и час), на място или на телефон:
032/ 901 149

    Всяко МПС се представя на годишен технически преглед на датата, посочена в знака за периодичен преглед от предходната година.
    Леките автомобили се представят на годишен технически преглед на третата и петата година от първоначалната им регистрация, след което задължително всяка година.
    Леки таксиметрови автомобили и автобуси се представят на годишен технически преглед на всеки 6 месеца.
    Товарните автомобили и ремаркета, от чиято първоначална регистрация са минали повече от 10 години, подлежат на годишен технически преглед на всеки 6 месеца.    Преди десетата година от първоначалната регистрация - на всяка година.
    Мотоциклетите и туристическите ремаркета се представят на годишен технически преглед на 2 години.
    На годишен технически преглед трябва да се представят следните документи :
        1. Свидетелство за регистрация на МПС - голям - оригинал или копие и малък талон - оригинал;
        2. Свидетелство за управление на МПС (шофьорска книжка) на съответния водач;
        3. Знак за извършен преглед от предходната година;
        4. Полица от застраховка Гражданска отговорност за годината, през която се извършва ГТП;
        5. В случай на монтирана в МПС газова уредба, документ за техническата й изправност.

*Важно: Съществени неизправности според Наредба Н-32/ 16.12.2011 при констатирането на които МПС не се допуска за

движение по пътищата за обществено ползване преди да бъдат отстранени - изтегли

Design by NUCLEAR
Годишти технически прегледи
Понеделник - Петък
09 - 18 часа
Събота
09 - 17 часа
Неделя
Почивен ден
Годишен технически преглед на МПС
Ремонт и годишна заверка на тахографи -дигитални и аналогови
Монтаж на тахографи
Застраховки ГО
   Диагностика

Нотифицирана техническа служба от категория А В и D. Одобрение на изменения на ППС